Postbus 15070 * 3501 BB Utrecht
TEL: 06 46 288 345
Missie

‘Mica Magazijninspecties wil een betrouwbare partner zijn voor het keuren van uw magazijnen en magazijnstellingen, op het gebied van de veiligheid voor de mensen die ermee werken. Zij streeft ernaar de Arbo-richtlijnen duidelijk te maken aan de verantwoordelijken binnen de onderneming en voor hen de zorg over deze processen weg te nemen.’

Visie

‘Het onderhouden van het magazijn en het in acht nemen van de verschillende wetten en richtlijnen met betrekking tot de veiligheid zijn processen die geen economische meerwaarde lijken te hebben voor de onderneming. Het is, vooral voor kleine tot middelgrote ondernemingen, vaak een onoverzichtelijke wirwar aan regels en een vervelende kostenpost. Mica Magazijninspecties zorgt voor duidelijkheid voor alle betrokkenen door een goede communicatie en informatievoorziening. Door te werken met een gunstige tariefstelling op basis van gewerkte uren houdt Mica Magazijninspecties de kosten voor dit proces zo laag mogelijk.’