Postbus 15070 * 3501 BB Utrecht
TEL: 06 46 288 345
Checklist

De keuring geschiedt door middel van een visuele controle vanaf grondniveau. Hierbij worden alle componenten van uw magazijnstellingen gecontroleerd op schade, juiste montage en juist gebruik. Hierbij maakt de inspecteur gebruik van de checklist uit de NPR 5055-1. Deze checklist voldoet aan de eisen van de Europese normen, de NEN-EN 15620, de 15629 en de 15635.

Onafhankelijkheid

De inspecteur van Mica magazijninspecties gaat op een volledig transparante wijze te werk. Door goede communicatie blijft u gedurende het hele proces van keuring, rapportage en nazorg op de hoogte van de stand van zaken. Door de onafhankelijkheid van Mica Magazijninspecties kunt u erop vertrouwen dat u een weloverwogen advies krijgt. Het eindresultaat? Een veilig magazijn volgens de Arbowet.

Nazorg

Mica Magazijninspecties is uw partner in het veilig maken en houden van uw magazijn, voor u én uw werknemers. Wij willen ook graag betrokken blijven bij de afwikkeling van de conclusies van het keuringsrapport. Wij verzorgen ook, als u dit wilt, voor u de communicatie met de leverancier van de magazijnstellingen. U mag van Mica Magazijninspecties gewoon een beetje meer verwachten.