Postbus 15070 * 3501 BB Utrecht
TEL: 06 46 288 345
Mica Keur: De kwaliteitsnorm

Door elke keuring te verrichten op dezelfde wijze, aan de hand van dezelfde normen en met dezelfde uiterste zorgvuldigheid ontstaat er een kwaliteits-norm. Deze kwaliteit wordt uitgedrukt in een keurmerk, in dit geval het Mica-Keur.

Wat houdt Mica-keur precies in?

Het keurmerk houdt in dat uw magazijn gekeurd wordt aan de hand van de volgende normen en richtlijnen:

  • Nederlandse Praktijk Richtlijn 5054: 2006
  • Nederlandse Praktijk Richtlijn 5055-1: 2009
  • NEN-EN 15620, NEN-EN 15629 en NEN-EN 15635. Dit is de geldende Europese norm.
  • Arbo Informatieblad AI-14: 2000, Bedrijfsruimten: Inrichting, transport en opslag.
  • Algemene Richtlijnen voor het Monteren van Palletstellingen: 2004
  • Instructie Veilig Gebruik Palletstellingen, bediend door magazijntrucks: 2004
  • Arbeidsomstandighedenbesluit

Het keurmerk kan alleen worden verstrekt als ook de maatregelen die uit het keurings-rapport voortvloeien, daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dus dat u het keurmerk verkrijgt na de tweede magazijnkeuring, indien de actiepunten uit de eerdere keuring(en) op een juiste wijze zijn verholpen.

Wat betekent Mica-keur voor u?

Het Mica-keur geeft u de zekerheid van een keuring die voldoet aan de eisen die de Nederlandse overheid daaraan stelt en die voldoet aan de Europese richtlijnen. Door de manier van rapportage en het aanleggen van een volledig dossier kunnen wij ervoor zorgen dat u een verrassingsbezoek van de Arbeidsinspectie met vertrouwen tegemoet kunt zien.