Postbus 15070 * 3501 BB Utrecht
TEL: 06 46 288 345
Keuringsrapport

Na de keuring ontvangt u van Mica Magazijninspecties een rapportage van onze bevindingen. Daar waar nodig wordt deze geïllustreerd met foto’s van de aandachtspunten. In het rapport worden de verschillende onderdelen van de controlelijsten van de NPR 5055-1 puntsgewijs besproken. Ook worden de gekeurde stellingen omschreven en per magazijnlocatie worden de te repareren onderdelen aangegeven. Deze onderdelen worden, indien mogelijk, direct voorzien van een bestelcode van de leverancier. Daar waar dit niet mogelijk is, kan Mica Magazijninspecties u wel adviseren over de te ondernemen actie.

Adviezen

Bij de rapportage treft u onze adviezen aan over te nemen maatregelen in het magazijn, ter voorkoming van verdere schades. Hier wordt uitgelegd waarom het advies wordt gegeven en of de te nemen maatregelen verplicht zijn of slechts aan te raden. Zo biedt het rapport voldoende houvast om tot weloverwogen besluiten te komen over de te nemen maatregelen. Het rapport bevat ook een schadelogboek, waarin eenvoudig bij te houden is wanneer er schade aan de magazijnstellingen ontstaat en welke acties nodig zijn voor het handhaven van de veiligheid. De conclusies uit het keuringsrapport zullen met u persoonlijk besproken worden.