Postbus 15070 * 3501 BB Utrecht
TEL: 06 46 288 345
‘De gebruiker is, /…../verantwoordelijk voor het regelmatig keuren door een deskundig persoon van de staat van onderhoud van de magazijnstelling (Arbobesluit: Art. 7.4 A en 7.5 Lid 1): minimaal eenmaal per jaar, of vaker voor zover de feitelijke situatie dat vereist. De op grond van de keuring te nemen maatregelen zo snel mogelijk uitvoeren.’ (Bron: NPR 5054, Art. 5.1 T, en bijlage B 10.)

De periodieke keuring wordt verricht aan de hand van de NPR 5055-1. Dit is de thans geldende norm voor het keuren van magazijnstellingen. Maar er komen nog veel meer zaken aan bod:

  • De overige opslagmiddelen, zoals de pallets
  • Lay-out van de stellingen en van het magazijn
  • Kwaliteit van de vloer
  • Aanrijdingsbeschermers
  • Wijze van gebruik van de magazijnstellingen 

Periodiek is jaarlijks

U hoeft zich geen zorgen te maken over het maken van een afspraak voor een periodieke keuring. Mica Magazijninspecties neemt u deze zorg graag uit handen. Elf maanden na de magazijnkeuring nemen wij contact met u op en maken met u de afspraak voor de nieuwe keuring.