Postbus 15070 * 3501 BB Utrecht
TEL: 06 46 288 345
‘Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en vóór dat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.’ (Bron: Arbo Informatieblad 14, Art. 7.4a lid 1)

Voordat u uw nieuwe magazijn kunt gaan gebruiken, moet de installatie zijn vrijgegeven voor gebruik. Hiervoor is het nodig dat de stellingen zijn gekeurd. Er wordt gekeken naar:

  • NPR 5055-1, de geldende norm voor het keuren van magazijnstellingen
  • ARMP 2004, de Algemene Richtlijn voor de Montage van Palletstellingen

Documenten

Er zijn twee documenten die aan uw dossier moeten worden toegevoegd, die na een keuring bij ingebruikname dienen te worden opgesteld:

  • Verklaring van Toegelaten Gebruik (opgesteld door de leverancier van de stellingen)
  • Verklaring van Juiste Montage (ondertekend door de verantwoordelijke montageleider)

Juiste belastbaarheid liggers en staanders van levensbelang

De leverancier van de stellingmaterialen dient te zorgen voor de juiste gegevens over het draagvermogen van de staanders en de liggers van de stelling. Bij gebruikte stellingen is dit vaak een probleem. Mica Magazijninspecties kan u helpen deze gegevens boven tafel te krijgen, middels het aanvragen van een 'Verklaring van Toegelaten Gebruik' bij de leverancier of de producent. (Zie ook NPR 5054, NEN norm, bijlage B).