Postbus 15070 * 3501 BB Utrecht
TEL: 06 46 288 345
Het keuren van magazijnstellingen en het beoordelen van de veiligheid van de opslagmiddelen in het algemeen is gebonden aan een aantal regels. De uitgangspunten voor een goede inspectie staan vermeld in de NPR 5054 en NPR 5055-1. Deze normen behandelen met name:

  • Palletstellingen, bediening door heftrucks
  • Projectspecificatie in samenhang met de verklaring van toegelaten gebruik
  • Arboverantwoordelijkheden
  • Controlelijsten voor de periodieke inspectie op juist gebruik en staat van onderhoud van palletstellingen

Mica Magazijninspecties hanteert deze normen bij het keuren van uw magazijnstellingen en baseert haar conclusies op de gegevens uit deze normen. Zo bent u verzekerd van een objectieve en professionele keuring en een duidelijke wijze van verslaglegging.

Europese normen NEN-EN 15620, NEN-EN 15629 en NEN-EN 15635

Er vindt de laatste jaren een verschuiving plaats als het gaat om het vaststellen van regels en normen voor allerlei zaken die het bedrijfsleven aangaan. Steeds vaker worden deze regels en normen vastgesteld op Europees niveau. Dit geldt ook voor het uitvoeren van magazijnkeuringen. Ter vervanging van de 'oude' Nederlandse normen (NEN 5051, NEN 5052 en NEN 5053) zijn er Europese normen vastgesteld. Deze drie nieuwe normen, de NEN-EN 15620, de NEN-EN 15629 en de NEN-EN 15635 behandelen dezelfde onderwerpen als hun Nederlandse voorgangers en gelden nu als de standaard in Europa voor dit onderwerp.

De checklist uit de NPR 5055 uit 2009 is een feitelijke samenvatting van de conclusies uit de Europese normen. Door het gebruik van deze checklist garandeert Mica Magazijninspecties u dat aan alle eisen en regels van de wetgeving wordt voldaan. Dat geeft een veilig gevoel.