Postbus 15070 * 3501 BB Utrecht
TEL: 06 46 288 345
‘Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder (lees: Arbeidsinspectie).’ (Bron: Arbo Informatieblad 14, Art.7.4a lid 6).

Waarom een dossier?

Volgens de richtlijnen van de overheid ( Arbobesluit 2008) bent u verplicht een dossier aan te leggen waarin u de veiligheid van uw magazijnstellingen aantoont, door middel van keuringsrapporten. Een goed actueel dossier is van groot belang voor het management van het magazijn, de veiligheid van uw werknemers en in de communicatie met de controlerende instantie (Arbeidsinspectie). Het is ook een prima uitgangspunt om aan te tonen dat de veiligheid in het magazijn uw volle aandacht heeft.

Wat hoort thuis in het dossier?

  • Keuringsrapport uitgangssituatie met adviezen van de keurmeester
  • Overige keuringsrapporten
  • Schadelogboek
  • Eventueel de aankoopbewijzen
  • Verklaring van toegelaten gebruik, indien meegeleverd door de leverancier
  • Auto CAD tekening van het magazijn en de magazijnstellingen

Beheer dossier

Naast uw eigen dynamische dossier dat u op de arbeidsplaats bewaart, beheert Mica Magazijninspecties een kopie van uw dossier. Dit stelt u in de gelegenheid om te allen tijde informatie op te vragen. Ook signaleren wij verbeterpunten en stellen wij u op de hoogte wanneer er door veranderingen in wetgeving of door voortschrijdend inzicht actie nodig is. Zo heeft u met Mica Magazijninspecties een partner in huis die deze vragen voor u beantwoord.