Postbus 15070 * 3501 BB Utrecht
TEL: 06 46 288 345
‘De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, ...’ (Arbo-wet, artikel 3)

Richtlijnen van de overheid

De Nederlandse overheid heeft een aantal richtlijnen opgesteld met betrekking tot de veiligheid van uw werknemers. Deze richtlijnen staan omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet en zijn vastgelegd in het Arbobesluit 2008.

Waar moet u aan voldoen?

  • Periodieke keuring van uw magazijnstellingen (Bron: NPR 5054 artikel 5.1 lid T).
  • Dossiervorming (Bron: Arbo Informatieblad 14, Art.7.4a lid 6). 

Wat kan Mica Magazijninspecties voor u doen?

  • Mica Magazijninspecties zet de regels en richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van uw magazijnstellingen voor u op een rij.
  • Mica Magazijninspecties voert op een professionele wijze uw ingebruikname keuring en periodieke magazijnkeuring uit.
  • Mica Magazijninspecties zorgt voor een actueel dossier. Rapportages van de diverse magazijnkeuringen en ingevulde controlelijsten van de periodieke magazijnkeuring maken hier onderdeel van uit.
  • Mica Magazijninspecties begeleidt u bij het realiseren van de aanbevelingen die uit de magazijnkeuringen naar voren komen en die leiden tot verbetering van de veiligheid van uw magazijn.