Postbus 15070 * 3501 BB Utrecht
TEL: 06 46 288 345
Welke keuringen zijn er?

  • Periodieke magazijn keuring
  • Keuring bij ingebruikname
  • Keuring na verbouwing

Zie voor inhoudelijke informatie over deze magazijnkeuringen de menubalk aan de bovenzijde

Hoe wordt er gekeurd?

Een keuring bestaat uit een visuele controle vanaf vloerniveau en richt zich op die aspecten die volgens de NPR 5055-1 (NEN Norm) van belang zijn. Hierbij wordt gekeken naar de staat van onderhoud van de magazijnstellingen, de kwaliteit van de opslagmiddelen, de configuratie van de stellingen en de inrichting van het magazijn.

Keuringsrapport

Voor alle magazijnkeuringen geldt dat u na keuring een keuringsrapport ontvangt.  In overleg met de opdrachtgever kan besloten worden dat een situatieschets wenselijk is, bijvoorbeeld na een interne verbouwing van het magazijn. Deze situatieschets (in AutoCAD) kunnen wij voor u maken.